måndag 28 april 2014

instagraminstagramuppgift

ni ska i grupp jobba under veckan med instagram. ni har ett tema som ni ska följa:
de fyra elementen, jord, eld, luft och vatten

ni ska i gruppen publicera 10-15 bilder under veckan och markera varje bild med er grupps #hashtag, tex har grupp 1 hashtagen #niob1.

nästa tisdag kommer ni få i  uppgift att sammanställa detta på något sätt samt att vi tittar igenom bilderna som ni tagit och pratar om dessa i helklass.

ni har några regler att förhålla er till. förhåller till dessa nitiskt.

torsdag 24 april 2014

V 17


Bra jobbat igår med bildanalyserna sitter och läser igenom dessa i detta nu, nästa vecka blir det en ny uppgift med både analoga och digitala verktyg som redskap.

det fattas fortfarande några självporträtt, parafraser och även någon bildanalys, ni som vet med er att ni inte lämnat/mailat in dessa gör det snarast.