tisdag 11 mars 2014

auktion


                                
              konsthistoria - auktion - parafras     
                                                

hur ni väljer att arbeta är upp till er, material, tekniker mm.
tisdagen den 25 mars får ni 20-30 minuter på er att bli klara inför presentation, innan presentationen för klassen via projektorn vill jag att ni tänker och skriver ner era tankar och reflektioner kring frågorna:

vad?         vad är det ni har gjort?
hur?         hur har ni gjort det?
varför?     varför gjorde ni som ni gjorde? 


skicka/mail in en text till min mail, simon_torgersson@hotmail.com , med era tankar och reflektioner kring dessa frågor. 

under presentationerna arbetar vi med att kunna ge och ta kritik. tex: 

            Varför?           
När du kritiserar någon annans bilder sätter du ord på hur du själv tittar på bilder.
Du utvecklar både dig själv och din klasskompis på samma gång!

säg minst två bra saker som din klasskompis gjort.
säg också något om det du ser som kan utvecklas/förbättras samt hur och varför.

Det är en konst att ta emot kritik också!
Du kanske behöver gå tillbaka och fråga om det du inte förstår. Be dem utveckla så att du förstår.

titta gärna på detta klipp där mindre barn kritiserar varandras bilder.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar